Tips voor het werken aan zindelijkheid thuis en op school

Wat kan de ouderwerking doen?

1. Vraag toelichting aan de school over het beleid inzake zindelijkheid
Niemand zal ontkennen dat een kleuter die nog niet zindelijk is, veel aandacht en tijd vraagt van de leerkracht. Toch kan dit geen reden zijn om de kleuter te weigeren op school. Hoe gaat de school hiermee om? Komt het onderwerp ter sprake op het inschrijvingsgesprek? Wanneer en hoe kan een kinderverzorg(st)er ingezet worden? …

2. Bespreek in de ouderraad, overleg in de schoolraad
De schoolraad is het officiële overlegorgaan op school. De vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap gaan er in overleg met het schoolbestuur. Ze nemen de standpunten van de onderliggende raden – zoals de ouderraad – mee. Knelpunten in verband met zindelijkheid of toilet(bezoek) op school kunnen door de ouderraad besproken worden, waarna de oudervertegenwoordigers eventuele vragen of verbetersuggesties meenemen naar de schoolraad.

3. Breng het thema informeel ter sprake
Aan de schoolpoort van een kleuterschool is het onderwerp zindelijkheid vaak voorwerp van gesprek. Ouders wisselen tips en ervaringen uit en zoeken steun bij elkaar als het nog niet goed wil lukken. Nodig ouders ook op andere informele momenten uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan door bv. een affiche aan het raam van de toiletten te hangen, een boekje over het potje aan te bieden tijdens een voorleesmoment door ouders …  Het is niet de bedoeling om als ouderwerking het probleem op te lossen, wel om het bespreekbaar te maken en ouders te sensibiliseren.

4. Organiseer een koffiemoment over zindelijkheid
Bij een kopje koffie voor of na schooltijd kunnen veel onderwerpen aan bod komen. Over zindelijkheid en toiletbezoek op school valt zeker veel te zeggen. Tracht het gesprek luchtig te houden en ouders niet met de vinger te wijzen. Ouders bij wie het nog niet goed lukt, kunnen zich mogelijk geviseerd voelen. Vertel dat dit niet de bedoeling is. Ieder kind wordt op zijn/haar eigen tempo zindelijk. Flyers of foldertjes met tips kunnen ouders wel helpen.

Ouders kunnen de inspanningen van de school versterken door ook thuis aandacht te besteden aan het toiletbezoek van de kinderen. Ouders zijn immers een onmisbare schakel om goede gewoonten aan te leren. Gebruik de infofiche om de ouders te informeren over goede toiletgewoonten bij hun kinderen.

5. Doorbreek het taboe via een getuigenis in de nieuwsbrief, op sociale media …
Zindelijk worden lukt niet bij alle kinderen even goed. Ken je een ouder die hier lang mee worstelde? Of een ouder die de leerkracht aansprak en het probleem samen besprak? Zulke getuigenissen kunnen andere ouders moed geven. Denk samen met de school na over hoe de drempel om de school aan te spreken verlaagd kan worden.

6. Denk mee na over hoe de school kan communiceren over (het beleid rond) zindelijkheid
Bij het begin van een nieuw schooljaar krijgen ouders informatie over de klaswerking, het schoolreglement … Hoe en wanneer de kleuters naar het toilet gaan vinden ouders zeker belangrijk! Vertelt de school ook hoe er omgegaan wordt met een ongelukje, vanaf wanneer de kinderen hun poep zelf moeten afvegen, waarom een broek met een rek handiger is dan een rits …? Vinden ouders deze informatie op de schoolwebsite of in de infobrochure?

7. Neem de schooltoiletten onder de loep
Toiletbezoek wordt leuker met een grappige tekening op de muur, een felgekleurde toiletbril. Inspiratie vind je bij de tips voor het opfrissen van toiletten. Bekijk kritisch – maar blijf constructief – of er voldoende aangepaste toiletten zijn voor de kleuters, of ze makkelijk aan de lavabo’s kunnen … Klik hier voor een inspirerend voorbeeld.

8. Organiseer een rondleiding in de school voor nieuwe ouders
Organiseert de school een openklasdag, kijkuurtje of infoavond voor nieuwe ouders? Neem de ouders mee voor een rondleiding door de school en stop ook bij de toiletten.

9. Verzamel reservekledij en plastiek zakjes
De meeste scholen geven een natte broek in een plastiek zakje mee naar huis. Heeft de school genoeg zakjes op voorraad? Helaas geven ouders de reservekledij niet altijd terug mee naar school. Voldoende kledij in verschillende maten is belangrijk.

10. Organiseer een inzamelactie van ongebruikte luiers
Is je kind zindelijk? Wellicht heb je nog wel ongebruikte luiers in huis. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben kunnen die goed gebruiken. Sommige gemeenten organiseren hiervoor een pamperbank of luierbox. Roep de ouders van je school op hieraan mee te werken of organiseer zelf een inzamelactie.