Hoe pak je het als ouder aan?

Ouders spelen een heel belangrijke stimulerende en ondersteunende rol in het zindelijkheidsproces van hun kind. Hoewel zindelijk worden een natuurlijk rijpings- en leerproces is, is het van belang dat ouders vroeg starten met de bewustmaking rond het hele toiletgebeuren.

1. start op tijd

Vroeg begonnen, is half gewonnen!

Start dus zo vroeg mogelijk met de bewustmaking van je kind. Dit kan je doen door van kleins af aan te benoemen wat er gebeurt: ‘Je hebt geplast gedaan. Je broekje is nat. Dat voelt niet leuk hè. Ik ga het even proper maken. Broekje uit … en broekje weer aan!’. Zo leert je kind de taal die bij het toiletgebeuren hoort.

Laat je kind spelenderwijs wennen aan het idee van een potje. Speelgoed, boekjes, filmpjes, liedjes maken het wennen leuk.

Start actief met het oefenen op het potje wanneer je kind interesse toont. Rond de leeftijd van 18 maanden start de ‘gevoelige periode’. Dit wil zeggen dat je kind rijp is en voldoende weet, kan en wil om op het potje te leren plassen of kaka doen.

2. bereid je kind voor

Zorg voor een goed potje, makkelijke kleding en onderbroekjes.
Maak voldoende tijd vrij en plan verschillende oefenmomenten doorheen de dag.
Maak afspraken met familie, kinderopvang en andere opvoeders en stem de aanpak onderling af.

3. help je kind te ontwikkelen

Als ouder help je je kind bij het zindelijk worden door:

– alles te tonen en te benoemen
– tijd te maken om te wennen en te oefenen
– je kind te motiveren en te stimuleren
– kleine stapjes te nemen en duidelijke instructies te geven
– geduldig te zijn en het leuk te houden
– routines in te bouwen en vaak te herhalen
– heel enthousiast te zijn en je kind positief te bekrachtigen (ook als het niet meteen lukt!)

4. oefen vaak & laat de luier uit tijdens oefenmomenten

Zorg voor dagelijkse oefenkansen voor je kind. Herhaling en routine zorgen voor een gevoel van veiligheid bij je kind. Hoe meer je samen oefent, hoe meer herkenbaar en meer vertrouwd het aanvoelt voor je kind. Dit bevordert het zindelijkheidsproces.

Heb geduld en geef niet op. Veel oefenen en herhalen werkt, ook al lukt het niet de eerste keer.