Het inschrijfmoment ... het eerste gesprek met de ouders

Sensibiliseer tijdens het inschrijfmoment

Ga er als school niet zomaar vanuit dat ouders weten dat er verwacht wordt dat hun kind zindelijk start op school. 

Het inschrijfmoment is de aangewezen gebeurtenis om ouders duidelijk te maken waarom het zo belangrijk is dat hun kind zindelijk start in het instapklasje. Maak gebruik van dit eerste contact om het beleid rond zindelijkheid laagdrempelig uit te leggen.

Wat kan de school doen tijdens het inschrijfmoment?

Het is belangrijk om het thema zindelijkheid een vaste plaats te geven tijdens het inschrijfmoment. Je kan dit doen door zindelijkheid op te nemen in het draaiboek van het inschrijfmoment. Elk lid van het schoolteam die inschrijvingsgesprekken voert, wordt er op die manier extra aandachtig op gemaakt.

Vraag tijdens het inschrijfmoment aan de ouders of ze reeds bezig zijn aan het zindelijkheidsproces en attendeer hen erop dat de gevoelige periode meestal start rond de 18 maanden. Geef hen de brochure mee van Kind en Gezin en laat hun weten dat ze altijd met iemand van de school in gesprek kunnen gaan.

Heb je geen brochures meer of wil je de ouders meteen online laten kennismaken met het stappenplan? Gebruik de flyers van samenzindelijk.be waar via een eenvoudige QR-code meteen op de zindelijkheidspagina van Kind en Gezin terecht komen.

Flyer ‘Zindelijk naar school’

Het is belangrijk om zo veel mogelijk ouders te bereiken met de boodschap dat er verwacht wordt dat hun kind zindelijk is op de eerste schooldag.

De flyer ‘Zindelijk naar school’ speelt hierop in en geeft alvast aan de ouders mee wanneer de gevoelige periode voor zindelijkheidstraining ongeveer start. Verder wordt er ook verwezen via een QR-code naar het stappenplan van Kind en Gezin.

Gebruik deze flyer om aan ouders mee te geven bij het moment van aanmelden of inschrijven. 

Schakel je ouderwerking in

Bekijk wat ouderwerkingen kunnen betekenen en gebruik samen het draaiboek ‘De pot op’.

Ga in dialoog met ouders

Is een kind nog niet zindelijk wanneer het naar school komt? Ga regelmatig in dialoog met de ouders en bespreek hoe jullie kunnen samenwerken tijdens het zindelijkheidsproces van de peuter. Inspiratie nodig voor een goed gesprek? Gebruik de Dialoogkaartjes ‘Zindelijk worden, doe je samen’.