Samen werken aan zindelijkheid thuis en op school

Wat kan een ouderwerking betekenen?

De ouderwerking kan zowel ouders als het schoolteam ondersteunen. Er zijn heel wat manieren om zindelijkheid ter sprake te brengen. Je kan als ouderwerking op een informele manier te werk gaan door ouders laagdrempelig aan te spreken. Een ouderwerking kan er ook voor opteren om op een meer formele manier samen met de school na te denken over het beleid rond zindelijkheid.

Ouders ondersteunen als ouderwerking

Een ouderwerking kan ouders op een informele en laagdrempelig ondersteunen door actiegericht te werken rond het thema zindelijkheid. Er zijn heel wat manieren om dit thema ter sprake te brengen.

Een eerste manier is om ouders over zindelijkheid te sensibiliseren vooraleer hun kinderen starten op school. De ouderwerking kan de flyers ‘Zindelijk naar school’ verdelen op kijkdagen voor instappers of bij de inschrijfmomenten op school. De flyer geeft nuttige informatie mee aan ouders van instappers en het is ook een goede gespreksstarter tijdens een onthaalgesprek.

Je kan ook ouders ondersteunen indien hun kinderen reeds school lopen. De ouderwerking kan bijvoorbeeld als opvoedingsondersteuning een koffiemoment organiseren om te praten over zindelijkheid met andere ouders. Een koffiemoment is tevens ook een heel laagdrempelige activiteit waarbij ook minder bereikbare ouders soms makkelijker de weg vinden. Je kan ook enkele brochures over zindelijkheid (bijv. de brochure van Kind en Gezin) naast de koffiekan leggen die ouders kunnen meenemen naar huis. Een andere mogelijkheid is om bij het koffiemoment iemand van de ouderwerking te laten getuigen over de eigen ervaring met zindelijkheid bij zijn/haar kind. Er is ook altijd de mogelijkheid om experts uit te nodigen. Wij bieden ouderwerkingen graag een uitgewerkt draaiboek aan waarmee men aan slag kan gaan om een opvoedingsondersteuningsmoment rond zindelijkheid te organiseren. Je kan dit hier terugvinden

De ouderwerking kan ook via hun communicatiekanalen andere ouders aanspreken over zindelijkheid.  Je kan werken met getuigenissen van ouders of informatie van bijv. Kind en Gezin delen via de sociale media. Er zijn heel wat mogelijkheden om ouders bewust te maken van het belang van zindelijkheid op school door er regelmatig over te communiceren.

De school ondersteunen als ouderwerking

De ouderwerking kan ook de school ondersteunen bij het uitwerken van een beleid rond zindelijkheid. Je kan bijvoorbeeld samen met de leden van de ouderwerking brainstormen hoe de school nog beter kan inzetten op zindelijkheid en van daaruit de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad adviseren. Zo’n brainstorm kan bijvoorbeeld gaan over de communicatie rond zindelijkheid of hoe leerkrachten er mee omgaan.

Een andere mogelijkheid is om samen met het schoolteam ouders te bevragen over zindelijkheid via een korte ouderbevraging. Op basis van die resultaten kan er dan een gewerkt worden aan een breed gedragen beleid.

Vraag ondersteuning aan de ouderkoepels als je hier mee aan de slag wil, maar niet goed weet hoe!

DE POT OP! - Draaiboek laagdrempelige opvoedingsondersteuning

Je wil als ouderwerking concreet aan de slag rond het thema zindelijkheid, maar weet niet hoe? We helpen je graag!

‘De Pot Op!’ is een draaiboek voor een opvoedingsondersteuningsmoment over zindelijkheid voor ouderwerkingen. De kern van deze actie gaat over een laagdrempelig koffiemoment voor ouders dat we transformeren naar een moment voor opvoedingsondersteuning. De bedoeling is dat ouders zowel met elkaar als met lokale experten in gesprek gaan.

Interesse? Download hier het draaiboek.