Schoolvoorbeelden uit de praktijk

‘Babbelcafés in GKS De Boomhut in Sint-Jans-Molenbeek’

Omschrijving:

Deze kleuterschool organiseert op verscheidene tijdstippen informatiemomenten voor ouders. Als een babbelcafé doorgaat na de schooluren, kunnen de kinderen gratis in de naschoolse opvang blijven.

Het doel van een babbelcafé is vooral om ouders te informeren over belangrijke thema’s, bijv. zindelijkheid, overgang naar het 1e leerjaar, taalontwikkeling, vakantieactiviteiten in de buurt, opvoeding… Maar een babbelcafé werkt ook drempelverlagend! Door het informele contact tijdens de babbelcafés wordt de band tussen school en ouders onderling sterker. Ouders leren de leerkrachten kennen en durven makkelijker hun vragen stellen aan het schoolteam.  

Tips:

  • De keuze van tijdstip heeft een grote invloed op het aantal ouders die deelneemt. Denk hier goed over na en experimenteer met verschillende momenten.
  • Bied gratis opvang aan, bijv. door samen te werken met de naschoolse opvang of vraag aan het oudercomité om opvang te voorzien op school.
  • Zorg dat het babbelcafé laagdrempelig is, denk hierbij aan praktische zaken als locatie en bereikbaarheid, maar ook aan kosten, taalbarrières en andere mogelijke drempels. De voertaal van de babbelcafés is Nederlands, maar er zijn mensen aanwezig die, indien nodig, kunnen vertalen.
  • Ouders persoonlijk uitnodigen of warm maken voor het babbelcafé heeft vaak het grootste effect. Mond-op-mond reclame is erg belangrijk.
  • Werk samen met organisaties uit de buurt om sprekers uit te nodigen.
  • Als school kan je nooit alle ouders bereiken. Laat je daardoor niet ontmoedigen, elke ouder die je bereikt is een pluspunt.