Schoolvoorbeelden uit de praktijk

'Oudermomenten voor opvoedingsondersteuning in Basisschool De Pijl Antwerpen'

Omschrijving:

In basisschool ‘De Pijl’ in Antwerpen organiseren de zorgcoördinatoren maandelijks oudermomenten over opvoedingsthema’s. Zo wil de school de betrokkenheid van ouders verhogen en de gezinnen maatschappelijk versterken.

De oudermomenten bestaan een viertal jaar. Enerzijds voelde men dat een klassieke ouderwerking niet werkte en anderzijds merkten ze dat steeds dezelfde ouders deelnamen aan een koffiemoment.   

Om ook nieuwe ouders te bereiken startte de school met oudermomenten over  opvoedingsondersteuning. De school weet telkens nieuwe ouders aan te trekken met specifieke thema’s, zoals zindelijkheid, positief opvoeden, huiswerk, leren lezen, gezonde voeding… De thema’s worden gekozen vanuit een concrete nood op school en vanuit wat er leeft bij ouders.  

De oudermomenten zijn heel laagdrempelig en informeel. De leerkrachten zoeken sprekers  en expertise bij ondersteunde centra uit de buurt of gaan zelf op zoek, maar maken steeds een vertaalslag. Een spreker zal nooit langer dan tien minuten aan het woord zijn: dat laat alleen al de taalbarrière niet toe. Ouders vertalen soms ook dingen voor elkaar. De interactie tussen ouders over de opvoeding van hun kind is heel sterk en zorgt achteraf ook voor nieuwe contacten aan de schoolpoort.

Tips:

  • Werk samen met organisaties uit de buurt, bijv. de bibliotheek, een medisch centrum, het OCMW… Zo blijft ondersteuning ook buiten de school bestaan.
  • Heb aandacht voor culturele verschillen. Opmerkelijke gedragingen hebben soms te maken met de achtergrond. Ga in dialoog om zoiets uit te klaren.
  • Zoek naar een goede balans tussen beeldmateriaal en tekst: ouders die wel Nederlands kunnen vinden een overzichtelijke tekst belangrijk.
  • Ga bij scholen in de buurt te rade, luister hoe zij de zaken aanpakken en leer bij van elkaar.
  • Op de dag van het oudermoment wordt een bord aan de schoolpoort geplaatst en nodigt de zorgcoördinator ouders persoonlijk uit.

Context van de school:

Basisschool De Pijl in Antwerpen telt 450 leerlingen en 46 nationaliteiten. Elk jaar zijn 25% van de leerlingen nieuw in de school. Veel ouders zijn moeilijk bereikbaar.