Samen werken aan propere toiletten op school

Je ouderwerking wil de toiletten opfrissen. 
Je school wil een actie opzetten rond handhygiëne. 

Een prachtig initiatief! 

Maar hoe begin je hieraan? 

Hier krijg je tips om een actie te organiseren en de leerlingen erbij te betrekken.

Tips voor ouderwerkingen

Als je met de ouderwerking een project of actie wil organiseren rond propere toiletten en hygiëne, dan bespreek je dit best eerst met de directie van de school. De directie is immers op de hoogte van het mogelijke budget en kent de mogelijkheden qua infrastructuur en renovatie. We raden aan om ook advies te vragen aan het onderhoudspersoneel van de school en aan de leerkrachten. Ze onderhouden en gebruiken dagelijks de toiletten en kunnen wellicht nuttige tips geven.

Ouders vinden propere toiletten op school heel belangrijk! De meeste ouders zullen tevreden zijn als de school en ouderwerking werk maken van propere toiletten. Misschien zijn er wel ouders bereid om te helpen aan de renovatie of schilderwerken? Durf aan de ouders hulp en ondersteuning te vragen!

Misschien willen de ouders samen sparen voor een schone pot? Plaats een toilet spaarpot op de schoolactiviteiten, ouders kunnen dan vrijwillig een bijdrage schenken. Noteer op de uitnodiging van een activiteit dat de opbrengst gaat naar de renovatie van de toiletten.

Probeer ook de leerlingen bij de actie te betrekken! Is er een leerlingenraad op school, vraag dan zeker hun advies. Je kunt de leerlingen bijvoorbeeld een bevraging laten invullen over de schooltoiletten, bv. hoe ziet een proper toilet er voor jou uit? Wat maakt een toiletbezoek voor jou aangenaam? Hoe kan jij helpen om de toiletten op school proper en fris te houden?

Ouders vinden propere toiletten op school heel belangrijk! De meeste ouders zullen tevreden zijn als de school en ouderwerking werk maken van propere toiletten.​

Tips om de leerlingen te betrekken

Zorg ervoor dat je met je acties de ganse doelgroep bereikt (dus niet enkel meisjes of jongens).

Om continuïteit te garanderen, kan je de acties best opsplitsen en dus elke maand één thema onder de aandacht brengen.

Laat de leerlingen coole slogans bedenken en/of affiches ontwerpen, bijv. ‘jij bent toch (al) zindelijk’?; ‘hygiëne, w(e)-c(an)’;‘ben je spoorloos?’; ‘samen gaan we voor een propere pot’!; ‘zet eens een andere bril op’!

Stimuleer de leerlingen om blijvend zorg te dragen voor de toiletten, door hen uit te dagen met acties/weddenschappen bijv. Laat de jongens en de meisjes elkaar uitdagen, want wie er in slaagt om één week lang zijn toiletten proper te houden, wint een kwartier speeltijd.

Laat de leerlingen helpen, bijv.: In een secundaire school kunnen de leerlingen loodgieterij, verzorging…helpen zorgen voor/bouwen aan propere schooltoiletten. Ontwerp samen met de leerlingen een graffitimuur en plaats deze in de toiletten, zo zal er minder getekend worden op de muren en deuren.

In een basisschool kunnen de leerlingen helpen de toiletten opfrissen bijv. Helpen de muren schilderen en versieren met tekeningen, stickers op de deuren en spiegels kleven …

Zelfs de kleuters kan je bij de actie betrekken, organiseer een knutselmiddag of plan een zeepatelier …