Schoolvoorbeelden uit de praktijk

'Zindelijkheid in basisschool ’t Groentje in Vilvoorde'

In de stedelijke basisschool ’t Groentje in Vilvoorde zet het schoolteam erg in op zindelijkheid. Ze ondernemen hiervoor meerdere acties:

Ongeveer 2 maanden voor de peuters instappen, gaat de zorg coördinator van de kleuterschool op
huisbezoek bij de ouders. De huisbezoeken worden goed voorbereid en de ouders worden opgebeld om een geschikt moment af te spreken. Afhankelijk van de thuistaal kan de zorg juf het gesprek in het Nederlands, Frans of Engels voeren, voor andere talen zorgen de ouders zelf voor een tolk.   

Tijdens het huisbezoek gaat de zorg juf in gesprek met de ouders over zindelijkheid thuis en  in de klas. Ouders geven aan wat er goed en niet goed lukt thuis en afhankelijk daarvan worden afspraken gemaakt, bijvoorbeeld:

  • Als de peuter bij instap in de school nog niet volledig zindelijk is, wordt aan de ouders gevraagd om geen luiers aan te doen en veel reservekledij mee te geven naar de klas.

  • Is een peuter nog niet zindelijk bij instap in de school, vraagt men de ouders om de eerste schoolweek nog een luier aan te doen om daarna te proberen zonder luier of eventueel met een oefenbroekje. Merkt de klasleerkracht dat het na enkele weken toch niet lukt, dan worden ouders uitgenodigd voor een overleg.
  • Alle ouders en instappers worden uitgenodigd voor een wen – en infomoment in de klas. Een ideaal moment om de peuters te laten spelen in hun ‘nieuwe’ klas, de leerkracht te leren kennen en samen met ouders te oefenen om naar het toilet te gaan. De klasleerkracht legt aan de ouders uit hoe men in de klas aan zindelijkheid werkt en de klasroutines en stappenplannen worden getoond.  
  • Tijdens de eerste schoolweek mogen de ouders hun peuter naar de klas brengen en een kwartiertje blijven om iets aan de leerkracht te vragen, samen naar het toilet te gaan en even te spelen.  
  • Af en toe vinden ‘ouderonsjes’ rond zindelijkheidstraining voor ouders plaats. Ouders wisselen in groep tips en ervaringen uit en leren van elkaar.
  • Ook werkt het schoolteam nauw samen met ‘het peuter speelpunt’, een externe partner.

De school gebruikt diverse materialen om te werken aan zindelijkheid, zoals zindelijkheidstassen, dialoogkaartjes van ouderkoepel KOOGO, brochures van Kind&Gezin, brochures in verschillende talen, stappenplannen in het toilet, stickers voor het doorspoelen,  versjes bij het toiletbezoek, boekjes rond zindelijkheid op de klasblog …