Ouder-schoolpartnerschap als hefboom voor zindelijkheid

Wat als kleuters nog niet zindelijk zijn als ze naar school gaan?

Zindelijk worden is een natuurlijk rijpings- en een leerproces. Bij het ene kind loopt het al wat vlotter dan bij het andere. Ondanks het tijdig starten tijdens de ‘gevoelige periode’ en de nodige ondersteuning en aanmoediging dat een kind in de thuiscontext krijgt, kan het zindelijkheidsproces wat meer moeite en tijd kosten. 

School en ouders werken dus best samen tijdens het zindelijkheidsproces van kleuters die nog niet zindelijk zijn. Het zindelijk worden speelt zich niet alleen thuis af. Of een kind nu thuis is bij zijn ouders, op school bij de juf of de meester, in de voor- of naschoolse opvang, op bezoek bij oma en opa of thuis bij andere familieleden … Het zindelijkheidsproces loopt continu door.

Iedere zorgdrager kan een stimulerende rol opnemen tijdens het zindelijkheidsproces. Als gelijkwaardige partners kunnen ouders en school elkaar dus aanvullen in die rol. Zo krijgt het kind zowel thuis als op school de meeste kansen om te ontwikkelen.

"Ouder-schoolpartnerschap
is dus de boodschap want ...
zindelijk worden, doe je samen."

Onderzoek toont aan dat een nauwe samenwerking tussen school en ouders een positief effect heeft op het welbevinden en de totale ontwikkeling van een kind.

Samen werken als partners … maar hoe dan?

Wil de samenwerking een positief effect hebben op het zindelijkheidsproces van het kind, stem dan de aanpak van thuis en die van op school op elkaar af. Hierover maak je onderlinge afspraken met elkaar.

Afspraken over dezelfde instructie, opeenvolgende handelingen en aanmoediging zorgen ervoor dat een kind sneller verbanden legt en dat het sneller leert reageren.

Vertrek steeds van wat het kind nodig heeft om stap voor stap verder te ontwikkelen en zelfredzaam te worden. Iedere afspraak maakt het leerproces voor het kind makkelijker.

Ga met elkaar in dialoog

Ouders en school gaan best op regelmatige basis met elkaar in gesprek. De school zorgt er dan voor dat er voldoende tijd en ruimte gemaakt wordt om de dialoog aan te gaan.

Een open niet-veroordelende houding, een veilige en warme sfeer, oprechte interesse, een luisterend oor, wederzijds begrip en een wederkerige dialoog zijn enkele belangrijke ingrediënten voor een goed gesprek tussen de partners ouders en school. Dit draagt bij tot een verbindende ouder-schoolrelatie en is cruciaal voor een verdere samenwerking.

Tijdens deze gesprekken proberen zowel de ouders als de school zicht te krijgen hoe ze samen het kind het best kunnen begeleiden tijdens het zindelijkheidsproces. Wat heeft het kind nodig om te ontwikkelen en welke rol kunnen we daar samen in spelen?

Er worden afspraken gemaakt. Het is belangrijk dat zowel de ouders, de school als het kind zich goed voelen bij de gemaakte afspraken. Niets mag worden opgedrongen of geforceerd. Wanneer je merkt dat de gemaakte afspraken niet werken, wacht dan niet tot het volgende oudercontact maar ga direct terug met elkaar in dialoog.

Maar waar praat je dan over?

Is het je niet echt duidelijk welke info de ouders en de school aan elkaar kunnen geven? Heb je geen idee welke vragen je elkaar kan stellen om meer te weten te komen over het zindelijkheidsproces? Of heb je nood aan wat inzichten en interessante weetjes die je kunnen inspireren tijdens één van de gesprekken? Wil je voorafgaand aan het gesprek tussen ouders een school je voorbereiden en al eens nadenken over wat je wil praten?

Ga dan met de Dialoogkaartjes ‘Zindelijk worden, doe je samen’ aan de slag.